Saraybosna Fatih Sultan Mehmet Korosu - Ders i Delum

www.tips-fb.com


SARAYBOSNA FATİH SULTAN MEHMET KOROSU - DERS I DELUM LYRICS ENGLISH, BOSNIAN TRANSLATION (AHDNAMA ENGLISH TRANSLATION)

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 600 yıl önce ordusuyla Bosna’ya girerken okuduğu ilahi;

The hymn Sultan Mehmed the Second and Ottoman army sang during their entrance to Bosnia 600 years ago;

Prevod Ilahiju vojske Fatih Sultan Mehmeda, Ders i Delum i ahdnama Fatih Sultan Mehmeda

Ders idelum ders idelum dem dem
> Let’s draw a lesson, now now
Def idelum gam gam
> Let's drive away sorrow
Çunki dem bu dem imanem
> Because it is the time for iman (faith)
Hu diyelum Hu Hu
> Let’s say Hu, Hu (Allah)

Kuddusi söyler
Sözini dinler
Ben de senunle imanem
Hu diyelim Hu Hu


Ahdnama – Ahtname

Ben Fatih Sultan Han, Bütün Dünyaya İlân Ediyorum Ki; Kendilerine Bu Padişah Fermanı Verilen Bosnalı Fransiskenler Himâyem Altındadır Ve Emrediyorum:

Hiç Kimse Ne Bu Adı Geçen İnsanları Ne De Onların Kiliselerini Rahatsız Etmesin Ve Zarar Vermesin. İmparatorluğumda Huzur İçerisinde Yaşasınlar Ve Bu Göçmen Durumuna Düşen İnsanlar Özgür Ve Güvenlik İçerisinde Yaşasınlar. İmparatorluğumdaki Tüm Memleketlere Dönüp Korkusuzca Kendi Manastırlarına Yerleşsinler.

Ne Padişahlık Eşrâfından, Ne Vezirlerden Veya Memurlardan, Ne Hizmetkârlarımdan, Ne De İmparatorluk Vatandaşlarından Hiç Kimse Bu İnsanların Onurunu Kırmayacak Ve Onlara Zarar Vermeyecektir.

Hiç Kimse Bu İnsanların Hayatlarına, Mallarına Ve Kiliselerine Saldırmasın, Hor Görmesin Veya Tehlikeye Atmasın. Hatta Bu İnsanlar Başka Ülkelerden Devletime Birisini Getirirse Onlar Da Aynı Haklara Sahiptir.

Bu Padişah Fermanını İlân Ederek Burada, Yerlerin, Göklerin Yaratıcısı Ve Efendisi Allah, Allah'ın Elçisi Aziz Peygamberimiz Muhammed Ve 124 Bin Peygamber İle Kuşandığım Kılıç Adına Yemin Ediyorum Ki; Emrime Uyarak Bana Sadık Kaldıkları Sürece Tebaamdan Hiç Kimse Bu Fermanda Yazılanların Aksini Yapmayacaktır.


Ahdnama of the Sultan Mehmet II,

The Son of Murat-Khan, always victorious!

The Command of the honorable, sublimeSultan’s sign and shining seal of the conquerorof the world is as follows:

I, the Sultan Mehmet-Khan inform all the world that the ones who posses this Imperial Edict, the Bosnian Franciscans, have got into my good graces, so I command:

Let nobody bother or disturb those who are mentioned, not their churches. Let them dwell in peace in my Empire. And let those who have become refugees be and safe. Let them return and let them settle down their monasteries without fear in all the countries of my Empire. Neither my Royal Highness, nor my vezires or employees, nor my servants, nor any of the citizens of my Empire shall insult or disturb them. Let nobody attack insult or endanger neither their life or their propertyor the property of their church. Even if they bring somebody from abroad into my country,they are allowed to do so. As, thus, I have graciously issued this Imperial Edict, hereby take my great oath. In the name of the Creator of the Earthand Heaven, the one who feeds all creatures, and in the name of the Muhammad our great Messenger, and in the name of 124 thousand messengers (of Allah), and in the name of the sword I put, nobody shall do contrary to what has been written, as long as they are obedient and faithful to my Command.Ahdnama

Ja sam sultan Mehmed han, neka je poznato svima, uopće od prostog puka kao i odjeljenjima ova moja vlastodržaća povelja, kojom bosanskim svećenicima ukazujem veliku pažnju, te zapovjedam: spomenutim i njihovim bogomoljama ne smije biti smetnje ni pritiska, neka se smjeste u svojim bogomoljama, te kako od uzvišene moje strane, tako od mojih vezira, niti od mojih podčinjenih (robova), niti od mojih podanika - raje niti od svega stanovništva cjelokupne moje države spomenutim nitko se nesmije miješati u njihove stvari niti ih napadati,ni vrijeđati ni njih ni njihov život, njihov imetak (imovinu) ni njihove bogomolje.Također iz tuđine osobito u moju državu dovoditi ljude dozvoljava im se. Stoga spomenutim izdajem moju uzvišenu zapovijed ukojoj im posvećujem svoju brigu i pažnju, te se kunem teškom zakletvom: Stvoriteljem i gospodarom zemlje i nebesa, sa sedam musafa,sa velikim Božijim vjesnikom (Muhamedom) i sa 124.000 pejgambera i sa sabljom koju pašem da ovim što je napisano nikoje lice ne smije se suprostaviti dok god ovi (Franjevci) služe meni i mojoj zapovjesti budu pokorni.

No comments: