ARABESKE - VOLJENI

www.tips-fb.comARABESKE - VOLJENI LYRICS

JA VOLIM TE,
A TI SE NA ME LJUTIŠ!
JA ZOVEM TE,
A TI K'O NEBO ŠUTIŠ!

VOLJENI,
TI TRAŽIŠ LJUBAV ČISTU!
VOLI ME,
U SVAKOM KAŽEŠ PISMU!

ADEM JE *DŽENNET VOLIO,
A *IBRAHIM SINA SVOGA!

REF.:

NA TREN SU TE ZABORAVILI,
USRED SVIJETA ČAROBNOGA!
TI ŽELIŠ SAM VOLJEN BITI
I SVAKOM LJUBAV OTKRITI!

JA VOLIM TE,
ALI GDJE SI SADA TI?
U SRCU TVOM,
GDJE GASIM SE I PLAMTIM!

BISERU,
MOJA JE LJUBAV MORE!
SA NJOM SI ODSJAJ *NISANSKE ZORE!


*džennet-(ar.) raj
*nisanska zora-nisan (asir.) mjesec travanj po julijanskom kalendaru
*Ibrahim- prema Bibliji Abraham
ARABESKE - VOLJENI LYRICS ENGLISH TRANSLATION TRIAL


JA VOLIM TE,
> I love you
A TI SE NA ME LJUTIŠ!
> But you are angry at me!
JA ZOVEM TE,
> I am calling you
A TI K'O NEBO ŠUTIŠ!
> But you are silent like the sky

VOLJENI,
> Beloved,
TI TRAŽIŠ LJUBAV ČISTU!
> You are searching for the pure love!
VOLI ME,
> Love me,
U SVAKOM KAŽEŠ PISMU!
> You say in every letter!

ADEM JE *DŽENNET VOLIO,
> Adem loved Paradise
A *IBRAHIM SINA SVOGA!
> And Ibrahim his son

REF.:
NA TREN SU TE ZABORAVILI,
> In a moment they forget these
USRED SVIJETA ČAROBNOGA!
> Among the wonders of World.
TI ŽELIŠ SAM VOLJEN BITI
> You want me to be beloved
I SVAKOM LJUBAV OTKRITI!
> And each love unveils

JA VOLIM TE,
> I love you
ALI GDJE SI SADA TI?
> But where are you now?
U SRCU TVOM,
> In your heart,
GDJE GASIM SE I PLAMTIM!
> Where i extinguish and fire the flames

BISERU,
> Pearl,
MOJA JE LJUBAV MORE!
> My love is a sea!
SA NJOM SI ODSJAJ *NISANSKE ZORE!
> With her you shine with rain of april.
CORRECTION:

> I love you
> But you are angry at me!
> I am calling you
> But you are silent like the sky

> Beloved,
> You are searching for the pure love!
> Love me,
> You say in every letter!

> Adem loved Paradise
> And Ibrahim his son

> For a moment they forgot you
> Among the magic World.
> You want to be loved yourself
> And (you want) to unveil love to everyone

> I love you
> But where are you now?
> In your heart,
> Where I'm being extinguished where i'm burning

> Pearl,
> My love is a sea!
> With it you are the reflection of *April dawn.


Translation: IBRA
Correction: AZRAM

1 comment:

Anonymous said...

Thank you so much for the translations. I love Balkan Muslim songs, they are so beautiful!!