ATİLLA İLHAN - SEN YOKSUN

www.tips-fb.comATİLLA İLHAN - SEN YOKSUN ENGLISH TRANSLATION


sen yoksun
> You are not here
deniz yok
> The sea is not here
yıldızlar arkadaşım
> Stars are my friends
ya bu gece harika bir şeyler olsun
> Let tonight something wonderful to happen
yahut bir bomba gibi
> Otherwise like a bomb
infilak edecek başım
> My head will burst


ağzımda eski mısralar uzanıp kalmışım
> Old verses in my mouth, i had laid
istanbul minareler odamda gibi
> Its like Istanbul, minarets are in my room
gökyüzü temiz ve parlak
> Sky is clear and shiny
işte kolkola girmiş en mesut günlerimiz
> There, our happiest days, u and i arm in arm
muhalif bir rüzgar karşı sahilden
> An opposing wind from opposite coast
fosforlu ışıklarıyla gökyüzü bir deniz
> Sky is a sea with its phosphorated lights
havada kanat sesleri
> Sound of flappings in the air
ve çılgın kokular
> And crazy smells

deniz yok
> Sea is not here
yıldızlar uzaklaşıyor
> Stars are getting apart
ben yine yalnız kalıyorum
> I am getting alone again
istanbul minareler kaybolmuş
> Istanbul, minarets they are all got lost
sen yoksun
> You are not here


Translation: ibra

No comments: