CEM KARACA - ISLAK ISLAK

www.tips-fb.com


CEM KARACA - ISLAK ISLAK LYRICS ENGLISH TRANSLATION

gecenin nemi mi düşmüş gözlerine
ne olur ıslak ıslak bakma öyle
saçını dök sineme derdini söyle
yeter ki ıslak ıslak bakma öyle

> Had the damp of night falled upon your eyes
> Please do not look (at me) with your eyes wet
> Shed your hair on my chest and tell what is wrong
> Just do not look (at me) with your eyes wet


sürerim buluttan tarlaları
yağmurlar ekerim göğün göğsüne
güneşte demlerim senin çayını
yüreğimden süzer öyle veririm

> I plough fields of clouds
> I burry seeds of rain in the chest of sky
> I steep your tea in the sun
> I filter it by my heart, and then present it to you


ben feleğin şu çarkına
çomak sokarım
yeterki ıslak ıslak bakma öyle
ne olur ıslak ıslak bakma öyle

> I (would) put spoke in fate's wheel!
> Please do not look (at me) with your eyes wet
> Just do not look (at me) with your eyes wet


Translation: IBRA

No comments: