HIMZO POLOVINA - DUNJALUCE, GOLEM TI SI

www.tips-fb.com

Dunjaluce golem ti si - Himzo PolovinaDUNJALUCE, GOLEM TI SI LYRICS


Dunjaluce, golem ti si
Sarajevo, seir ti si
Bascarsijo, gani ti si
a Vratnice, gazi ti si
a Vratnice, gazi ti si

Oj, Bistrice, strmen ti si
Cemaluso, duga ti si
Latinluce, ravan ti si
a Bezistane, mracan ti si
a Bezistane, mracan ti si

Taslihanu, sirok ti si
lijepa Maro, l'jepa ti si
dosta si me napojila
haj od dusmana zaklonila
haj od dusmana zaklonila

No comments: