Mehmet Akif Ersoy - Birlik Bağı (Bond of Unity)

www.tips-fb.com


Mehmet Akif Ersoy - Birlik Bağı - Bond of Unity

Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile
Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile
Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir

> Leave being Muslim to a side, we are even late for being human
> If the purpose is deceiving the world, it is vain, nobody is being deceived
> The real Muslims I ever saw, are all in graves
> I don't know where is Muslimism but i guess it is in skies


Varsa şayet söyleyin bir parçık insafınız
Böyle kansızmıydı haşa kahraman eslafınız
Böyle düşmüşmüydü herkes ayrılık sevdasına
Benzeyip şirasesiz bir mushafın eczasına
Hiç görülmüşmüydü olsun kayd ı vahdet tarumar
Böyle olmuşmuydu millet can evinden rahnedar
Böyle açlıktan bogazlarmıydı kardeş kardeşi
Böyle adetmiydi bi perva yemek insan leşi

> Tell me if there exists a bit of mercy in you
> Were your heroic ancestry cowardly like this
> Were they all also in the love of seperateness
> Looking like parts of a book that lacks order
> Is this ever seen, the bond of unity is ruined
> Was it ever like this, nation is wrecked from its heart
> Were brothers killing each other because of hunger
> Was it tradition to eat human corpse carelessly


Irzımızdır çiğnenen evladımızdır doğranan
Hey sıkılmaz ağlamassan bari gülmekten utan

> Our honour is being trampled on, our sons are being butchered
> Hey, if you do not feel pain and cry, at least be ashamed of laughing


Kurt uzaklardan bakar dalgın görürmüş merkebi
Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi
Lakin aşk olsunki aldırmazda otllarmış eşşek
Sanki tavşanmış gelen yahud kılıksız köstebek
Kar sayarmış bir tutam fazla olsun yutmayı
Hasmı derken çullanırmış yutmadsan son lokmayı

> Wolf sees the absent minded donkey from the far
> Then it attacks like it is the arrow freed from the bow
> But donkey doesn't bother, goes on cropping
> Like the coming one is a rabbit or a dowdily mole
> It considers eating a bit more as a gain
> Then the enemy swoops down on before it swallows the last bite


Bir hakikattır bu bildiğin usluba sok
Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok
Burnumuzdan tuttu düşman biz boğaz kaynındayız
Bir bakın halamı hala ihriras ardındayız
Saygısızlık elverir bir parça olsun arlanın
Vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın
Davranın haykırmadan nakus-u izmihlaliniz
Öyle bir buhrana sapmıştırki zira haliniz
Zevke dalmak şöyle dursun vaktiniz yok mateme
Davranın zira gülünç olduk aleme
Bekleşirken gökte yüzbinlerce ervah intikam
Yerde kalmış naşa benzer kavm için durmak haram
Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yokmudur
Yoksa istikbalinizden korkulur pek korkulur

> This is a truth, match it with the thing that you already know
> Our situation is the same with the story of donkey and wolf, not different at all
> The enemy holds us from the nose, we are still trying to gain a bit more
> Take a look, we are still and still after ambition
> Disrespectfulness is enough, feel a bit of shame
> It is already time for it and is being late for getting ashamed
> Take action before your gong of disappearance rings
> Because your situation is in such depression
> Leave pleasure to a side, there is no time for even mourning
> Take action, because we became ridiculous to the World
> While hunderds of thousands souls in the sky wait for revenge
> It is forbidden to stop, for a nation that is like the corpse on the ground
> Do not you have any blood from your heroic ancestors
> Otherwise scary is the future, very redoubtable


Mehmet Akif Ersoy

Translation: ibra

No comments: