MEVLANA CELALEDDİN RUMİ - HATIRLA AMA

www.tips-fb.comMEVLANA CELALEDDİN RUMİ - HATIRLA AMA ENGLISH TRANSLATION

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin,
> You aimed to leave like a pleasant life (does)
ayrılık atına eyer vurdun inadına.
> You deliberately saddled the horse of seperateness
Ama bizi unutma, hatırla ama.
> But do not forget us, remember!

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar
> Clean friends, good friends, loyal friends for you
yeryüzünde de var. gökyüzünde de var.
> exist both in earth, and in the sky too
Eski dostla ettiğin yemini, hatırla ama.
> But remember! the pledge you made with your old friend.

Sen her gece ay değirmisini
> When you every night in roads
başına yastık edince yollarda,
> made the circular moon a pillow for your head
dizimde yattığın geceleri hatırla ama.
> But remember! the nights you slept on my knees
Sen ey, hüsrev'i kendine kul,
> Hey you, made the Husrev* slave to yourself
Şirin gibi bir nice güzeli esir eden,
> and also many beautiful as Şirin*
aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat* gibi benim
> But remember, with the flame of your love just like Ferhat
ayrılık dağını delmede olduğumu, hatırla ama.
> I am drilling the mountain of seperatness

Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında
> At the coast of my eyes that turned into a sea
bir aşk ovasını görmüştün hani;
> you know, you saw the valley of love
sarfan dallarıyla, ağustos gülleriyle sarmaşdolaş.
> In a close embrace with the branches of colchicum and roses of august
Bunu unutma, hatırla ama.
> Do not forget that, remember!.

Ey Tebrizli Şems,
> Hey Şems from Tabriz
dinim aşktır benim, senin yüzünü gördüm göreli,
> My religion is love, since i saw your face
benim dinim senin yüzünde övünür, ey sevgili.
> My religion is praised on your face, ey darling
Bunu unutma, hatırla ama.
> Do not forget that, remember.


Translation: IBRA

No comments: