NAZIM HİKMET RAN - CEVİZ AĞACI

www.tips-fb.comNAZIM HİKMET RAN - CEVİZ AĞACI ENGLISH TRANSLATION

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda,
Budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
Koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.
Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.
Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.
Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.


My head is clouds of foam, i am a sea in and out
I am a walnut tree in Gülhane Park
An old walnut tree; with knobs
You are not aware of this, neither the police
I am a walnut tree in Gülhane Park
My leaves are like fishes in the water, restless
My leaves are like silk handkerchief, crisp and clean
Easily break one of them off, my rose, wipe your tears
My leaves are my hands, i have one thousand hands
With one thousand hands i touch you, i touch Istanbul
My leaves are my eyes, i look with amazed eyes
I watch you and Istanbul with one thousand eyes
My leaves beat like they are one thousand hearts
I am a walnut tree in Gülhane Park
You are not aware of this, neither the policeTranslation: ibra

No comments: