BÜLENT ECEVİT - BOŞNAK

www.tips-fb.comBÜLENT ECEVİT - BOŞNAK ENGLISH TRANSLATION

Vatanını korumak yetmez
> It is not enough to defend only the country in war
İnsanlığını da korumak gerekir savaşta
> Humanity should be defended too
Silahın yoksa çalgınla
> If you dont have weapon, with your musical instruments
Çalgın yoksa şarkınla
> If you dont have instrument, with your songs
Meydan okumak gerekir
> To make a challenge is needed
ölüme meydanda
> To death, in open space
ölüme meydan
> challenge to death
okumak da yetmez
> is not enough too
yaşamı yaşatmakta gerekir
> Keeping the lives alive is needed too
ölümün eşiğinde
> on the doorstep of death
binlerle ölenler onun için
> because of that thousands of dyings
binlerle dirilirler
> rose as thousands again
Boşnak beşiğinde
> in the cradle of Bosnian

Translation: IBRA

No comments: