YAHYA KEMAL BEYATLI - SESSİZ GEMİ

www.tips-fb.comYAHYA KEMAL BEYATLI - SESSİZ GEMİ ENGLISH TRANSLATION

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
> If it is the time for weighing anchor from time
Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan,
> A ship going to unknown takes off from this harbour
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,
> It moves with silence as it has no passengers
Sallanmaz o kalkışla ne mendil ne de bir kol,
> No handkerchief neither arms are waved in this take off
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
> The ones staying on harbour are sad about this journey
Günlece siyah ufka bakar gözleri nemli,
> For days they look to the dark horizon, with their eyes wet
Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu!
> Desperate hearts. This is not the last ship that goes
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
> Its not the last sorrow of the painfull life neither
Dünyada sevilmiş ve seven nâfile bekler,
> In World, the lover and loved one are waits in vain
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler;
> They dont know that the darlings who gone wont return
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
> All the ones that gone should be happy about where they went, that;
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden!
> Many years passed, no one returned from that journey

Translation: ibra

No comments: