BARIŞ MANÇO - ANAHTAR

www.tips-fb.comBARIŞ MANÇO - ANAHTAR LYRICS ENGLISH TRANSLATION

Sınıfın en güzel kızı o
Yalnız geziyor
Kimse ona yaklaşamıyor
Yine koltuğunda koca koca kitaplar
Yine Kütüphaneden geliyor

she's the most beautiful girl in the class
she goes about alone
nobody can come near her
big, thick books in her arms again
she's coming from the library again


Baktım bir cilt şair Mehmet Akif
İki büyük kitap Fatih Sultan Mehmet
Üç kalın cilt Mevlana bir de Mimar Sinan

i saw a volume on mehmet akif the poet
two big books on sultan mehmet the conqueror (Fatih)
three thick volumes on Mevlana, and one on Sinan the architect


Döndü bana dedi ki beni seviyorsan
Eğer kalbime girmek istiyorsan
Önce bunları anla beni iyi dinle

she turned to me and said "if you love me
if you want to enter my heart
first understand these, listen to me carefully


Beş şair bir abide
İki abide bir sultan
Beş sultan bir düşünür
İki düşünür ise bir mimar

five poets is a monument
two monuments is a sultan
five sultans is a philosopher
and two philosophers is an architect


Düşün taşın bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var
İşte sana anahtar

think it over and over all night
my heart is a riddle
my heart has a lock
here is the key for you"


En sevdiği şair Mehmet Akif
Bir abide, Fatih Sultan Mehmet
Hayranım dediği Sinan, bir de Mevlana

what she loves most are mehmet akif the poet,
a monument, sultan mehmet the conquerer
what she says she admires are Sinan, and Mevlana


Gece annem evde dedi oğlum neyin var
Yemeden içmeden kesildin yine
Dedim anne artık kalbimin sahibi var
Aşık oldum delicesine

that night at home my mother said "son, what's wrong with you
you're off your oats again"
i said, "mother, my heart has found its owner now
i'm madly in love


Bir gün Akif okuyor bir gün Mevlana
Bir Fatih'e hayranmış bir de Sinan'a
Hem tarihe meraklıymış hem de sanata

one day she reads Akif, another Mevlana
she admires the conqueror Fatih and Sinan
she's interested in both history and art"


Annem dedi oğlum anlamadın mı
Vazgeç bu sevdadan bu kız fazla akıllı
Ah benim saf oğlum! Ah oğlum! Anlamadın mı

my mother said "son, didn't you get it
give up this love, the girl is too smart
oh my dopey boy, oh my boy, didn't you get it?"


(nakarat)

Aşkın gözü kör olurmuş
Annem galiba haklı
Kafama fena takıldı
bu kız çok akıllı

(chorus)

love is said to be blind
maybe my mother is right
it troubles me badly
the girl is very smart


(nakarat)

Beş Akif bir saat kulesi
İki kule bir Fatih
Beş fatih bir Mevlana
İki Mevlana bir Sinan

(chorus)

five Akifs is a clock tower
two towers is a conquerer
five conquerors is a Mevlana
two mevlanas is a SinanTranslation: IBRA

1 comment:

Anonymous said...

Зашто не:)