NECMETTİN HALİL ONAN - DUR YOLCU

www.tips-fb.comNECMETTİN HALİL ONAN - DUR YOLCU ENGLISH TRANSLATION

Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın
> Stop passenger! You walk on without any idea
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
> This land, is the place where an age went down
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
> Bend down and give an ear to this silent bulk
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
> Is the place where a country's heart beats

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
> In the end of this deserted, unshaded road
Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda
> The mound you see is; in Anatolia
İstiklal uğrunda, namus yolunda
> Za slobodu, za poştenje
Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.
> The place where Mehmet (Turkish soldier) lies

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
> This mound, while a big eartquake was bursting out
Son vatan parçası geçerken ele,
> While the last piece of vatan (motherland) was being lost
Mehmed'in düşmanı boğduğu sele
> To the flood where düşman (enemy) was drowned
Mübarek kanının akıttığı yerdir.
> Is where his mübarek* (sacred) blood leaked

Düşün ki, haşr olan kan, kemik etin
> Think that, blood, bone and meat that is recreated*
Yaptığı bu tümsek, amansız çetin
> that made this mound, pitilessly hard
Bir harbin sonunda bütün milletin
> In the end of the war whole nation's
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
> Place, that they tasted freedom

Translation: ibra

No comments: