TOSE PROESKI - VO KOSI DA TI SPIJAM

www.tips-fb.comTOSE PROESKI - VO KOSI DA TI SPIJAM LYRICS


Zaboraviv drugi oči, drugi nežni nasmevki
Zaboraviv me natera da gi frlam site sliki nejzini,
da raščistam so spomeni, da gi baram celi noki tvoite čekori,
da kopneam so denovi

Vo kosi da ti spijam bez prestan da te ljubam
pod tvojot nežen dopir da izludam
Vo kosi da ti spijam vo zora da te budam
za tebe ako treba se da izgubam.

Dozvoli mi da ti pejam stari pesni ljubovni
Dozvoli mi da raskažam deka sum te čuval noke v pregratki
Da izlažam da veruvam
Se što sonam barem ednaš da se ostvari
Da treperam so denoviVO KOSI DA TI SPIJAM BOSNIAN TRANSLATION


Zaboravih druge oči, druge nježne osmjehe
Zaboravih, (ti) me natjera da bacim sve slike njene(njezine)
Da raščistim sa uspomenama, da tražim cijele noći tvoje korake
Da kopnim danima

U kosi da ti spavam, bez prestanka da te ljubim
pod tvojim nježnim dodirom da izludim
U kosi da ti spavam, u zoru da te budim
za tebe ako treba sve da izgubim,

Dozvoli mi da ti pjevam stare pjesme ljubavne
Dozvoli mi da kažem svima da sam te čuvao u rukama noćima
Da lažem, da vjerujem
da će sve što sanjam barem jednom da se ostvari
Da treperim danima


VO KOSI DA TI SPIJAM ENGLISH TRANSLATION TRIAL


Zaboravih druge oči, druge nježne osmjehe
> Forgot other eyes, other gentle smiles
Zaboravih, (ti) me natjera da bacim sve slike njene(njezine)
> Forgot, urging me to throw her all pictures
Da raščistim sa uspomenama, da tražim cijele noći tvoje korake
> To clear my all memory, to look for your footsteps whole night
Da kopnim danima
> That melt me by days:S:D


U kosi da ti spavam, bez prestanka da te ljubim
>I sleep on your hair, i kiss you without hesitate
pod tvojim nježnim dodirom da izludim
>Under your affection i reach to my dream
U kosi da ti spavam, u zoru da te budim
> I sleep on your hair, in dawn i wake you up
za tebe ako treba sve da izgubim
> for you if needed i give away my all


Dozvoli mi da ti pjevam stare pjesme ljubavne
>Let me to sing an old love song
Dozvoli mi da kažem svima da sam te čuvao u rukama noćima
>Let me to say everything that i kept you in my hands in nights
Da lažem, da vjerujem
> Yes i lie, yes i believe
da će sve što sanjam barem jednom da se ostvari
> That all i will dream at least once to be accomplished
Da treperim danima
>That quiver me by days:SCORRECTION


> I forgot others eyes, others gentle smiles
> I Forgot, you urged me to throw away all photos of her
> To clear it out with memories, to look for your footsteps whole night
> To disappear day by day


> To sleep in your hair, to kiss you without stopping
> to go mad under your gentle touch
> To sleep on your hair, to wake you up at dawn
> for you if needed, to lose everything


> Allow me to sing you old love songs
> Allow me to say everyone that i kept you in my hands in nights
> To lie, to believe
> That all i dream will become true at least once
> To tremble (quiver) with days

Translation: IBRA
Correction: AZRAM

No comments: