NESİMİ - YÜZÜN GÖRDÜM

www.tips-fb.com

HOR TABACKOG MESDZIDA - JUZUN GORDUM

ERKAN OĞUR - YÜZÜN GÖRDÜMNESİMİ - YÜZÜN GÖRDÜM ENGLISH TRANSLATION

Yüzün gördüm dedim el-hamdü li'llah
> I saw your face, i said "elhamdulillah"
Boyun gördüm okudum kul hüva'llah
> I saw your length, i recited "kulhuvallah"
Müselsel zülfünü gördüm mu'anber
> I saw your lovelock, tied to each other, smells nice

Mukavves kaşların nasrun mina'llalı
> Whippy, curved your eyebrows "nasrunminallah" *
Karahçı gözlerin yağmalarından
> Because of the prey of black eyes
Yine dönüp demen estağfiru'llah
> Again i am turning and saying "estağfirullah"
Dudağın şerbeti ayn-i şifadır
> Sherbet (candy) of your lips like medicine
Sekahüm Rabbühüm mm rahmeti'llah
> Sekahüm Rabbühüm**** …. Rahmetillah
Cemalin görmüşüm ayrılmağım yok
> I saw the way you look, i dont want to walk off

Eğer inanmasan va'llahi bi'llah
> If you dont believe "vallahibillah"
Otuziki hurûf oldu visâlin
> Meeting with you became 32 letters
Visâlindir visâlindir "eyvallah"
> Your meeting is, meeting is "eyvallah"
Nesimi kıldıysa bir katle tevbe
> If Nesimi** made a certain tevbe (contrition)
Nasuhi tevbesi tübtü ila'llah
> Its the Nasuhi tevbe***, tübtü illallah

Seyyid Nesimi

nasuhi tövbesi*** > the tevbe thats never ruined
nasrunminallah > the saying being said after victory
Sekahüm rabbühüm **** > presented by Rab, the drink which Rab gave

Translation: ibra

No comments: