H.O.S.T. ALLIANCE - GEL GEDEK

www.tips-fb.com


H.O.S.T. ALLIANCE - GEL GEDEK LYRICS ENGLISH TRANSLATION

Gəl gedəy ulduzlar rəqs edər bizimçün orda
Gəl gedəy ayağyalın mavi dəniz sahilində
Gəl gedəy orda insanlar yoxdu deməli yoxdu dərd
Gəl gedəy əlimnən bərk yapış gəl gedəy
Gəl gedəy orda çiçəylər və göyərçinlər
Gəl gedəy sərin sulu bulax yaşıl çəmənliylər
Gəl gedəy at bu qaranlıx şəhəri bir dəfəliy
Gəl gedəy canım gəl gedəy gözüm gəl gedəy
Gəl gedəy əbədi yaz küləylərilə bizə qonağ gələr
Günəş saçar saçağlarıla saçlarıvı darar hörər
Bəyaz atlar isti qumlarda gəzdirər bizi
Sonsuz gecə öz içində azdırar bizi
Gözləyər bizi sərin kölgəsilə uca çinar
Gəl gedəy meyvə bağlarında ağaclarda bar
Gəl gedəy orda qayalarda ceyranlar qaçır
Hava təmiz, hər tərəf işıx, səma açıx
Gəl gedəy orda yoxdu yorulmax və ağrımax
İstəsəndə bacarmazsan orda ağlamax
Gəl gedəy buludlar töksün hərdən şirin yağış
Sanki rəssam əlilə çəkilib orda hər qarış
Saatlarla dinləyəy dalğaların səsin
Sahildə bizdən başqa ayağ izi yox heç kəsin
Yuxu kimi hər baxça doludu əlvan ətirlərlə
Gəl gedəy gəzdirim səni sehirli nağıllarda

> Lets go,in there stars are dancing for us
> Lets go, to blue beach of the sea with nude foot
> Lets go, no people in there, so there is no bother
> Lets go, hold my hand tight, lets go
> Lets go, flowers and pigeons in there
> Lets go, fresh watered fountains and green meadows
> Lets go, leave this dark city for once
> Lets go canım (dear), lets go my dear, lets go
> Lets go, eternal summer visits us with winds
> Sun spreads beams that combs and plaits your hair
> White horses take us around on hot sands
> Eternal happyness excites us in itself
> Waits for us, big plane tree with its shadow
> Lets go, fruits on the trees in vineyards
> Lets go, winds running on rocks in there
> Air is fresh, light is everywhere, sky is open
> Lets go, no tiredness and pain in there
> You cant cry even if you want, in there
> Lets go, clouds drops nice rain
> As it is made by hands of a painter, every little inch
> Lets listen the sound of waves for hours
> No footprint of any other in beach, except ours
> Like a dream, every garden is full with fragrance
> Lets go, i will take you to magical fairytales


Qaranlığıma xoş gəldin
Şəhərə qış gəldi
Vəhşilər yarımadası büründü əbədi zülmətə
Hər küçənin öz ağrısı var gözünə yaş gəldi
Daş binalar heç oxşamır rəngarəng cənnətə
Burda sevgi imkansız azadlıq zindansız
Mümkün olmur burda çünki insanlar çox vicdansız
Hər baxışda sərt baxışdı hamının içini qurd yeyir
Çürümüş ürəylər şəhəri düzələ bilməz üsyansız..
Gəl gedəy yaxşılar ölkəsinə orda yoxdu dərd
Gəl gedəy varlı kasıb eyni heç kəs olmur pərt
Gəl gedəy buludların icində tapax o ölkəni
Gəl gedəy canım gəl gedəy gözüm gəl gedəy
Gəl gedəy orda insanlar yalan danışmır
Hər kəs öz işinde heç kəs heç kəsin işinə qarışmır
Yoxdu padşahlar yoxdu nökərlər yoxdu cinayət
Gəl gedəy orda yox rüşvət və xəyanət
Danışır eyni dilde hamı
Yoxdu millətlər hər kəs eyni
Yoxdu fərqli dinlər heç kəs orda tutmaz səndə eybi
Yoxdu paxıllıq və oğurluq yoxdu içkilər
Yox qumar yox söyüş zəhərli bitkilər
Gəl gedəy qaranlıx şəhərin tüstülərində
Boğulmaxdansa yatax cənnət istilərində
Körpə uşaxlar kimi zərif incə sətirlərdə
Gəl gedəy gəzdirim səni sehirli nağıllarda….

> Welcome to my darkness
> Season changed to winter in the city
> Peninsula of wilds, covered with eternal pain
> Every street has its own problems, tears in your eyes
> Stone buildings never looks like colourfull paradise
> Love is impossible here, freedom without dungeon
> Is not possible here, because people are heartless
> Glare in every look, worms eating them all inside
> The city of bruised hearts, cant be fixed without ..?
> Lets go to country of Good ones, no affliction there
> Lets go, rich and poor is same nobody gets dissapointed
> Lets go, lets find that country among clouds
> Lets go canım lets go my dear, lets go
> Lets go, people dont tell lies in there
> Everybody in its own business, nobody interlopes
> No Kings, no slaves no murder
> Lets go no bribe and betrayal exists there
> Everybody speaks the same langauge
> Everybody is the same, nations dont exist
> No different religions, nobody …. ??
> No enviousness, no ….., no alcohol
> No gambling, no bad words, no toxic plants
> Lets go instead of smothering in smoke of
> dark city, lay in the warmness of paradise
> Like little babies, on nice and smart sofas
> Lets go, i will take you to magical fairytalesTranslation: ibra

No comments: