LEVENT YÜKSEL - ZALİM

www.tips-fb.com


LEVENT YÜKSEL - ZALİM LYRICS

Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum

Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum

Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla'ya sığındım

Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim senin Allah'ın yok mu?
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim senin Allah'ın yok..
LEVENT YÜKSEL - ZALİM LYRICS ENGLISH TRANSLATION

Ten beyaz saç kızıl güller
> Skin is white, hair like red roses
Kahkahasında bülbüller
> Bulbuli in (her) laughter
Kirpiği kapkara tüller
> Her eyelashes are so black tulle
Ben o afete vuruldum
> I was hit (by) that disaster:D

Göz değil nakış mübarek
> That is not eye, it is embroidery mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
> The thing in me is not love, it is worshipping
Elleri sevdi nihayet
> In the end, she loved others
Ben ebedi saadetten kovuldum
> I am exciled of eternal happiness

Gölgemi aldım yanıma
> I took my shadow by myself
Vurdum hasretin yoluna
> I took off for the path of missing
Benzedim bahtsız Mecnun'a
> I looked like to the unfortunate Medjnun
Yüce Mevla'ya sığındım
> I refuged to Great Protector


Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
> Watch my miserable condition, it is being akşam for me
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
> Friends got rare, time is passing by useless converse
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
> I became crazy, became vagrant in leaving of my land
Zalim, senin Allah'ın yok mu
> Zalim, senin Allah'ın yok mu (~dont u believe in Allah)

Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
> Darling is a highflier (while) i only have love
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
> My enemies are in spite, be hey black concientioused lover
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa Kar
> Falled snow over my head in large flakes in my young age ( ~ my hair turned grey)
Zalim, senin Allah'ın yok
> Zalim, senin Allah'ın yok.

Zalim* > who commits zulum. torturer, cruel, etc...


Translation: Ibra
Zalim: :D

No comments: