YUNUS EMRE - BANA SENİ GEREK SENİ

www.tips-fb.com


YUNUS EMRE - BANA SENİ GEREK SENİ ENGLISH TRANSLATION

Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

> Your love took me from me, my need is You, You
> I burn inside day by day, my need is You, You
> I dont be pleased for havings and dont be sorry for needs neither
> I amuse myself only with Your love, my need is You, You


Aşkın aşıklar öldürür aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem Mecnun olup yola düşem
Sensin dün ü gün endişem bana seni gerek seni

> Your love kills lovers, and makes them absorbed in the sea of love
> Fills them with Your reflections, my need is You, You
> Wish i drink the wine of love, become a Mecnun and fall to roads
> You are my worry day by day, my need is You, You


Sufilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler kulum göğe savuralar
Toprağım anda çağırır bana seni gerek seni

> Chatting is need of Sufis*, afterlife is need of Ahis*
> Leyla is need of Mecnuns, my need is You, You
> If they kill me, and blow my ashes to skies
> My soil calls just in time, my need is You, You


Cennet dedikleri ne ki bir kaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları bana seni gerek seni
Yunus-durur benim adım gün geçtikce artar ödüm
İki cihanda maksudum bana seni gerek seni

> What they tell is Cennet (heaven), is composed of some palaces and houris
> Give it to them who wants, my need is You, You
> Yunus stays my name, flame in me increases as days pass
> My aim in two Worlds, my need is You, You


Translation: ibra

No comments: